Entre els objectius generals de l’aniversari hi ha:
– Donar a conèixer el món geganter a la ciutadania en general
– Enfortir les colles geganteres als barris amb nous recursos
-Treballar els gegants a cada barri i districte
– Arribar a la canalla
– Generar sinèrgies entre les colles que puguin perdurar en el temps
– Posar en valor el paper de la música com a acompanyament dels gegants
– Fer créixer la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona i treballar perquè compti
amb més persones implicades en les seves activitats
– Treballar la relació amb altres coordinadores i agrupacions geganteres del país

Sobre els Gegants de la Ciutat en particular:
– Treballar per donar a conèixer la memòria històrica dels Gegants de la Ciutat
– Recuperar elements perduts i preservar-los
– Enfortir la colla i treballar perquè totes les colles vegin que hi poden participar
– Fer-los presents en actes singulars i a tots els districtes
– Celebrar festes extraordinàries amb altres figures convidades